RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN •
ARIËNS KLANTWAARDE SYSTEEM •
INK MODEL •
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN •
LEAN •
CRADLE TO CRADLE •
INVESTERING ONDERHOUD •
DAGELIJKS ONDERHOUD •
PLANMATIG ONDERHOUD •
GPS ONDERHOUD •
FSC •
VGO •
PKVW •
VCA •
NEN 2767 •
ONDERHOUDNL TOTAAL •
ONE PIECE FLOW •
24 UURS MELDKAMER •
AH COATING •
AJ RENOVATIEKOZIJN •
SCHILDERWERK •
TIMMERWERK •
STUC- EN SPECIEWERK •
BADKAMERS •
TOILETTEN •
KEUKENS •
DAKEN •
HWA •
SPOUW- GEVEL- VLOER- EN DAKISOLATIE •
HOUT- EN BETONROTHERSTEL •
BEGLAZING EN GLASHERSTEL •
WANDAFWERKING •
BESTRATING •
BRANDWERENDE VOORZIENINGEN •

Links

 

VGO
www.vgokeur.nl

VGO-keur staat voor een duurzame samenwerkingsvorm in onderhoud en renovatie, die veelzijdig voordeel oplevert. Het is de vooruitstrevende stap van inspanningsgericht naar resultaatgericht samenwerken. Door de basis waarop u samenwerkt te veranderen en strategisch vastgoedbeheer ook als onderhouds- of renovatiebedrijf te beheersen, kunt u de gebouwen beter renoveren en onderhouden. Deze kennisbundeling, die plaatsvindt in een partnership tussen verantwoordelijke partijen, geeft een beter resultaat voor alle partijen..

OnderhoudNL

www.onderhoudnl.nl

Koninklijke OnderhoudNL is dé vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven. Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in 5 marktsegmenten cq. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst.

Fundeon
www.fundeon.nl

Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren, die een mbo-opleiding in de bouw of infra volgen, het vak in de praktijk. Zo zorgen de bedrijven er zelf voor dat er de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn.

De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van een middelbare beroepsopleiding. Leerlingen doen deze beroepspraktijkvorming in de vorm van een leerbaan of stage. Dat mag alleen bij een erkend leerbedrijf. Fundeon erkent organisaties als leerbedrijf voor de bouw- en infra sector.

Savantis
www.savantis.nl

Savantis is de schakel tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Het is onze taak om die twee werelden met elkaar te verbinden. Aan de ene kant zorgen wij dat de nieuwste praktijkontwikkelingen in het beroepsonderwijs aan bod komen. Aan de andere kant zetten wij ons in om nieuwe inzichten en vaardigheden uit het beroepsonderwijs toe te passen in de opleidingspraktijk.

Savantis is een van de zeventien kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Ons register van erkende leerbedrijven telt ruim 11.000 ondernemingen, waar meer dan 9.500 leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs het praktijkdeel van hun opleiding volgen. Wij onderhouden 22 ministerieel erkende kwalificatiedossiers, samen goed voor 61 uitstromen. Daarin is vastgelegd wat een leerling moet kennen en kunnen als hij klaar is met zijn opleiding. Bovendien verzorgen wij praktijk- en theorietrainingen, met jaarlijks 3.500 deelnemers.

SBRCURnet
www.sbrcurnet.nl

SBRCURnet is een onafhankelijk kennisnetwerk voor de gehele bouwsector. Wij zorgen er voor dat professionals in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw en in de Grond-Weg- en Waterbouw hun werk beter kunnen doen. Wij brengen partijen uit de bouwsector met elkaar in contact voor het ontwikkelen van nieuwe vakkennis over actuele vraagstukken. Ook voorzien we de sector van betrouwbare, bruikbare vakkennis. Dat doen we door kennis uit te geven in een breed scala aan producten en diensten. Bovendien helpen we bij het implementeren van kennis.

TNO
www.tno.nl

Duurzaam Bouwen
De gebouwde omgeving is een cruciale sector voor duurzame doelstellingen zoals CO2- reductie, materiaalgebruik terugdringen en verduurzamen en de lifecycle van gebouwen en infrastructuur verbeteren. Door innovatie en onderzoek draagt TNO op de volgende manieren bij aan duurzaam bouwen.

Leidraad RGS
www.onderhoudnl.nl
Leidraad Resultaatgericht Samenwerken (RGS) bij Investeren en Onderhoud

SBR, TNO en OnderhoudNL hebben de handen ineengeslagen om de terminologie, het procesmodel en de stappenplannen rondom functioneel specificeren bij renovatie en onderhoud in elkaar te schuiven. Met succes. Zo is de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken (RGS) bij Investeren en Onderhoud tot stand gekomen. Dit is een grote stap op weg naar door de markt gewenste uniformiteit.

GWLO
www.gwlo.nl

Project van zes  ‘Passief’ woningen (extreem energie zunig), ontwikkeld en gerealiseerd in Nijmegen-Noord onder directie van Ariëns

DNA in de bouw
www.dnaindebouw.nl

Welkom op de site van de vereniging De Nieuwe Aanpak in de bouw! DNA in de bouw staat voor transitie in de bouw vanuit de basis, de kern, de DNA. Intelligent bouwen heeft de toekomst. Kennis en techniek zijn ontwikkeld om duurzame gezonde gebouwen te maken zonder behoefte aan fossiele energie én betaalbaar. De noodzaak is er. DNA in de bouw wil taboes doorbreken. Kennis ontsluiten. Een voortouw nemen op weg naar een energieneutrale duurzame leefbare regio Arnhem Nijmegen en daarbuiten. Het kan!

Kwaliteit in Balans (KiB)
www.centric.nl

Wilt u de kwaliteit van uw woningbezit meetbaar en bediscussieerbaar maken? Dit kan met behulp van Kwaliteit in Balans (KiB), een handige tool op basis van het Handboek Prestatiegericht Samenwerken bij Renovatie van SBR. Dit handboek is een praktisch instrument, dat stapsgewijs laat zien hoe u optimaal kunt samenwerken bij renovatieprojecten. KiB maakt de in dit handboek opgenomen methodiek en content beschikbaar in geautomatiseerde vorm.

KiB maakt het mogelijk om relatief eenvoudig, topdown vanuit het voorraadbeleid, de kwaliteitsuitgangspunten vast te leggen. De tool ondersteunt de corporatie in het maken van keuzes rondom thema’s als energiezuinigheid, gezondheid en veiligheid. Het resultaat wordt vastgelegd in enkele A4’tjes. Die pagina’s vormen de basis voor de uitwerking in een opnameformulier voor de schil, de installaties, het interieur en de algemene ruimten van de woningen in een complex.

AHA Verfkompas
www.aha-adviseurs.nl

AHA-Adviseurs voert inspecties uit voor woningcorporaties en gemeenten en schrijft bestekken voor uitvoering van onderhoud en stelt RGVO contracten op. Om dit met objectieve informatie te ondersteunen is er een eigen buitenexpositie voor bouwverven opgezet. Dit levert informatie over duurzaamheid van de diverse aflakken om de RGVO contracten beter onderbouwd te kunnen vormgeven. Combinaties van verf met andere materialen zoals houtreparatiemiddelen, kitten, maar ook timmerindustrie grondverven, zorgen voor problemen en zijn soms moeilijk op te lossen.

Wij onderzoeken de droging, het ontstaan van oppervlaktegebreken als kraters, en we bepalen de hechting na twee, tien en twintig weken. Er volgt altijd een beoordeling in het voor- en najaar, waarbij de expositie wordt beoordeeld op wasbaarheid, scheurvorming, glansbehoud en verkleuring. De neerslag van deze onderzoeken vindt u in onze verfkompassen.

Verf Advies Centrum (VAC)
www.verfadviescentrum.nl

Het Verf Advies Centrum, het onafhankelijke landelijke kenniscentrum op het gebied van verf en andere beschermtechnieken. Wij helpen u om uw onroerend goed op het gewenste niveau te krijgen en te houden.

Als het gaat om het onderhouden en beschermen van vastgoed, begint het allemaal met kennis. Wat is de actuele staat van onderhoud? Wat zijn de oorzaken van schade? Wat is het beste plan van aanpak? Hoe selecteer ik een partij die het uit kan voeren? Wat is een reëel budget? En wie controleert de kwaliteit? Het Verf Advies Centrum geeft u betrouwbare antwoorden en innovatieve oplossingen, zodat u gefundeerde keuzes kunt maken.

Het Verf Advies Centrum heeft geen uitvoerende rol en is onafhankelijk. Zo treden onze adviseurs ook op als getuigen-deskundigen voor de rechtbank. Zij geven u alle informatie die u nodig hebt om uw onroerend goed vakkundig en effectief te onderhouden.

Echte onafhankelijkheid betekent ook dat maatregelen beperkt blijven tot technisch noodzakelijk. Wij adviseren werkzaamheden die nodig zijn voor kwalitatief en prijsbewust onderhoud.

KVGM Improvement Solutions
www.kvgmonline.com

Hoe kunnen wij u helpen verbeteren?

Welk certificaat u ook wenst te behalen, KVGM maakt het mogelijk dat u het certificaat efficiënt behaalt en behoudt. Bijna 20 jaar ervaring en ruim 100 bedrijven die door de jaren heen zijn gecertificeerd, vormen de basis van onze adviesvisie:

Sturen op efficiency; een managementsysteem moet geen ballast zijn voor de organisatie en slechts de noodzakelijke tijd, geld en energie kosten;

Sturen op effectiviteit: het managementsysteem draagt daadwerkelijk bij aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen;

Sturen op toegevoegde waarde: ons managementsysteem draagt bij aan het verbeteren van uw organisatie;

Gewoon doen; voetjes op de grond, niet ingewikkeld doen. We ondersteunen u op praktische wijze en maken schijnbaar moeilijke zaken gemakkelijk.

Aan deze uitgangspunten kunt u ons houden! Dat het werkt blijkt wel uit onze score: 100% van onze klanten heeft de gewenste certificaten behaald! Benieuwd? Neem contact met ons op.

FSC
www.fsc.nl

FSC staat voor verantwoord bosbeheer wereldwijd

VCA diploma register
www.vca.ssvv.nl

Het Centraal Diplomaregister is bedoeld voor verificatie van een diploma-/certificaatnummer of naam van een gediplomeerde/gecertificeerde i.v.m. de kwalificaties basisveiligheid VCA, veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA, veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden VCU en SOG kwalificaties.

Klanttevredenheid

Opdrachtgevers: 7,8 (4e kwartaal 2022)
Bewoners: 8,3 (4e kwartaal 2022)
lees verder...


Werken bij Ariëns?

Twitter Twitter