Ariëns en MVO
(Maatschappelijk verantwoord
ondernemen)

Ariëns – partner in vastgoedonderhoud neemt o.a. deel aan het Project Social Return van woningbouwcorporatie Talis. Samen met maatschappelijke organisaties en leveranciers én in gezonde balans tussen sociaal belang en verantwoord ondernemerschap creëert Talis kansen voor mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt. Door sociale voorwaarden op te nemen in de inkoop- en aanbestedingstrajecten daagt Talis leveranciers uit een bijdrage te leveren aan het bieden van werkgelegenheid voor deze groep kansarme bewoners en huurders.

Dit project past uitstekend in onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Naast onze steun aan maatschappelijke organisaties als zorg-, cultuur-, sportinstellingen en speciale welzijnsprojecten biedt Ariëns als regionale werkgever ook een platform voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

Logo