RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN •
ARIËNS KLANTWAARDE SYSTEEM •
INK MODEL •
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN •
LEAN •
CRADLE TO CRADLE •
INVESTERING ONDERHOUD •
DAGELIJKS ONDERHOUD •
PLANMATIG ONDERHOUD •
GPS ONDERHOUD •
FSC •
VGO •
PKVW •
VCA •
NEN 2767 •
ONDERHOUDNL TOTAAL •
ONE PIECE FLOW •
24 UURS MELDKAMER •
AH COATING •
AJ RENOVATIEKOZIJN •
SCHILDERWERK •
TIMMERWERK •
STUC- EN SPECIEWERK •
BADKAMERS •
TOILETTEN •
KEUKENS •
DAKEN •
HWA •
SPOUW- GEVEL- VLOER- EN DAKISOLATIE •
HOUT- EN BETONROTHERSTEL •
BEGLAZING EN GLASHERSTEL •
WANDAFWERKING •
BESTRATING •
BRANDWERENDE VOORZIENINGEN •

Flexibele overeenkomsten
een visie voor de lange termijn

Omdat in het kader van resultaatgerichte samenwerking onderhoudsscenario’s voor de lange termijn gemaakt worden en een langdurig samenwerkingsverband het uitgangspunt. Daarin zijn immers de belangrijkste voordelen te behalen.

Maar houdt dat dan ook automatisch in dat u nog jaren aan ons vastzit?
Het antwoord is nee.

Goede afspraken

Voor het beheer van onderhoud zijn heldere uitgangspunten en duidelijke afspraken nodig. We streven immers naar tevreden klanten (gebruikers/bewoners), behoud van het overeengekomen kwaliteitsniveau en een daling van het aantal klachten en storingen en de borging van ambities op het gebied van duurzaamheid. Dit vergt korte lijnen met de opdrachtgever en eenvoudige, flexibele overeenkomsten.

De raamovereenkomst

De basis van resultaatgericht samenwerking is een zogenaamde raamovereenkomst. Hierin spreken beide partijen de wederzijdse intentie uit met elkaar samen te werken om het onderhoud kostenefficiënt op de RGS wijze te organiseren. Tevens staan daarin de afspraken over de wijze van samenwerken, de wijze van kwaliteitsmeten en -bewaken, de prijsvorming, de indexatie e.d. Er is tevens een afstandverklaring opgenomen. De raamovereenkomst is niet juridisch bindend; er vloeit géén verplichting tot opdrachtverlening of opdrachtaanvaarding uit voort. De raamovereenkomst kan door beide partijen te allen tijde in gezamenlijk overleg worden ontbonden.

Aannemingsovereenkomsten

Pas als er overeenstemming is over de onderhoudsscenario’s en de bijbehorende detailbegroting, wordt er een (deel)aannemingsovereenkomst opgesteld. Meestal wordt deze slechts voor een beperkt aantal jaren afgesproken. Deze overeenkomst is wel juridisch bindend. Na het tekenen van een aannemingsovereenkomst wordt er gestart met de voorbereiding van het project.

Flexibel blijven en meebewegen

Resultaatgericht samenwerken is een dynamisch principe. Dat wil zeggen dat in de raamovereenkomst een scenario voor de toekomst geformuleerd kan worden met alle voordelen vandien. Tegelijkertijd kan de overeenkomst bijgesteld worden als daar aanleiding voor is. Zo kunnen we bijvoorbeeld soepel meebewegen als er ontwikkelingen op technisch gebied zijn, die ervoor zorgen dat het gewenste resultaat eenvoudiger en goedkoper te realiseren is. Of als u tussentijds uw wensen wilt bijstellen…

Resultaatgericht samenwerken biedt u dus alle voordelen van een lange termijn-visie, gecombineerd met optimale flexibiliteit.

lees meer…

Klanttevredenheid

Opdrachtgevers: 7,8 (4e kwartaal 2022)
Bewoners: 8,3 (4e kwartaal 2022)
lees verder...


Werken bij Ariëns?

Twitter Twitter