RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN •
ARIËNS KLANTWAARDE SYSTEEM •
INK MODEL •
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN •
LEAN •
CRADLE TO CRADLE •
INVESTERING ONDERHOUD •
DAGELIJKS ONDERHOUD •
PLANMATIG ONDERHOUD •
GPS ONDERHOUD •
FSC •
VGO •
PKVW •
VCA •
NEN 2767 •
ONDERHOUDNL TOTAAL •
ONE PIECE FLOW •
24 UURS MELDKAMER •
AH COATING •
AJ RENOVATIEKOZIJN •
SCHILDERWERK •
TIMMERWERK •
STUC- EN SPECIEWERK •
BADKAMERS •
TOILETTEN •
KEUKENS •
DAKEN •
HWA •
SPOUW- GEVEL- VLOER- EN DAKISOLATIE •
HOUT- EN BETONROTHERSTEL •
BEGLAZING EN GLASHERSTEL •
WANDAFWERKING •
BESTRATING •
BRANDWERENDE VOORZIENINGEN •

Het project opgedeeld in zeven fasen
transparant en overzichtelijk

Om het project zo transparant en overzichtelijk mogelijk te maken, delen we het op in zeven fasen

Fase 1 – intitiatief
vaststellen startdocument en raamoverenkomst

In deze fase wordt door middel van een zgn. startdocument een aantal zaken vastgelegd: de algemene informatie van het project, de aandachtspunten, de planning/doorlooptijd, het beschikbare budget, de kosten voor fase 1 t/m 3 en andere voor de planvorming relevante zaken.

Daarnaast wordt er een raamovereenkomst opgemaakt. Hierin spreken beide partijen de wederzijdse intentie uit met elkaar samen te werken om het onderhoud kostenefficiënt op de RGS wijze te organiseren. Tevens staan daarin de afspraken over de wijze van samenwerken, de wijze van kwaliteitsmeten en – bewaken, de prijsvorming, de indexatie e.d. Er is tevens een afstandsverklaring opgenomen. De raamovereenkomst is niet juridisch bindend; er vloeit géén verplichting tot opdrachtverlening of opdrachtaanvaarding uit voort.

Fase 2 – planontwikkeling
kwaliteitsuitgangspunten en projectopname

Bij omvangrijke projecten kunnen we met de module ‘Kwaliteit in Balans’ de uitgangspunten voor de diverse kwaliteit-items en de voorlopige prestatie-eisen bepalen. Het project wordt gedetailleerd in kaart gebracht en alle overige projectinformatie wordt vergaard om de gewenste differentiatie te bereiken.

Fase 3 – planuitwerking
onderhoudsscenario’s doorrekenen en balanceren

Nadat alle projectinformatie in kaart is gebracht en de kwaliteitseisen duidelijk zijn, kunnen passende maatregelen bedacht worden en scenario’s doorgerekend. Aan de hand van de uitkomsten worden de scenario’s in wenselijkheid op elkaar afgestemd (balanceren).

Fase 4 – voorbereiding
aannemingsovereenkomst en projectvoorbereiding

Als er overeenstemming is over de scenario’s en de bijbehorende detailbegroting wordt er een aannemingsovereenkomst opgesteld. Vaak wordt deze voor een beperkt aantal jaren afgesproken. Deze overeenkomst is juridisch bindend. Na het tekenen van de overeenkomst wordt er gestart met de voorbereiding van het project.

Fase 5 – uitvoering
projectrealisatie en toezicht

Wanneer de projectvoorbereiding gereed is wordt het overeengekomen scenario aan maatregelen uitgevoerd. Wij bewaken hierbij de kwaliteit, de planning en de belangen van de gebruikers.

Fase 6 – oplevering
evaluatie en prestatiegaranties afwikkelen

Na (en tijdens) de uitvoering wordt het werk opgeleverd. Er wordt vastgesteld en gerapporteerd in welke mate de gestelde kwaliteitseisen gehaald zijn. Daarnaast worden tevens de eventuele garanties afgewikkeld.

Fase 7 – beheer
prestatiemetingen en optimaliseren scenario

Volgens het overeengekomen keuringsplan worden de prestaties van de bouwdelen gemeten en beoordeeld. Aan de hand van de bevindingen wordt het onderhoudsscenario geoptimaliseerd.

lees meer…

Klanttevredenheid

Opdrachtgevers: 7,8 (4e kwartaal 2022)
Bewoners: 8,3 (4e kwartaal 2022)
lees verder...


Werken bij Ariëns?

Ariëns op twitter

Twitter Twitter