RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN •
ARIËNS KLANTWAARDE SYSTEEM •
INK MODEL •
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN •
LEAN •
CRADLE TO CRADLE •
INVESTERING ONDERHOUD •
DAGELIJKS ONDERHOUD •
PLANMATIG ONDERHOUD •
GPS ONDERHOUD •
FSC •
VGO •
PKVW •
VCA •
NEN 2767 •
ONDERHOUDNL TOTAAL •
ONE PIECE FLOW •
24 UURS MELDKAMER •
AH COATING •
AJ RENOVATIEKOZIJN •
SCHILDERWERK •
TIMMERWERK •
STUC- EN SPECIEWERK •
BADKAMERS •
TOILETTEN •
KEUKENS •
DAKEN •
HWA •
SPOUW- GEVEL- VLOER- EN DAKISOLATIE •
HOUT- EN BETONROTHERSTEL •
BEGLAZING EN GLASHERSTEL •
WANDAFWERKING •
BESTRATING •
BRANDWERENDE VOORZIENINGEN •

Resultaatgericht samenwerken
hoe werkt het in de praktijk?

De eerste en belangrijkste stap in het afstemmingsproces met de opdrachtgever is het bepalen van het gewenste en vooral passende kwaliteitsniveau. Dat is namelijk het niveau waarop de onderhoudsplannen en de kosten voor de komende jaren gebaseerd zijn en waar Ariëns – Partner in vastgoed vervolgens garant voor staat.

Veel (wettelijke) eisen

Op het gebied van kwaliteit van een gebouw zijn er veel eisen te stellen. Zo kunnen er (wettelijke) eisen gesteld worden aan de veiligheid van een gebouw zoals brandveiligheid, valbeveiliging. Ook kunnen er eisen gesteld worden aan het energieverbruik, eisen op het gebied van de exploitatiekosten, de duurzaamheid, het comfort van de woningen en de omgeving, eisen voor de toekomstwaarde van het onroerend goed, enz. Vaak betekenen hogere kwaliteitseisen meer kosten. In veel gevallen is de ene kwaliteitseis van invloed op de andere. Kortom, het is niet zo eenvoudig hier de juiste weg in te vinden.

Exploitatie voorspelbaar met Kwaliteit in Balans (KiB)

Om in deze kwaliteitsniveaus de optimale balans te vinden kunnen wij (bij omvangrijke projecten) onze Kwaliteit-in-Balans-module (KiB) gebruiken. In deze module zijn alle relevante (wettelijke) normen en eisen opgenomen zoals het Bouwbesluit, GPR, brandveiligheid e.d. Elke kwaliteitseis resulteert in een kostenplaatje. Met deze module kunt u op de korte én de lange termijn tot op de euro nauwkeurig uitrekenen wat uw rendement is bij elke kwaliteitseis. Voor gevelonderhoud kunnen wij de Ariëns Optimaal-module gebruiken. Aan de hand van scenario’s schetsen we u de werkelijke keuzes die u heeft. Uw exploitatie wordt hiermee goed voorspelbaar.

Binnen een resultaatgericht samenwerken-overeenkomst weet u dus precies wat uw exploitatiekosten voor een langere periode zijn. Het streven is om te voorkomen dat u wordt overvallen door onvoorziene bijkomende kosten. U bepaalt zelf hoe de kosten in de overeenkomst vastgelegd worden. Er zijn verschillende vormen mogelijk.

Prestatie-eisen

Om de kwaliteit te meten en te bewaken worden er inzichtelijke prestatie indicatoren gebruikt die voor u de kwaliteit objectief meetbaar maken. Regelmatig meten wij de kwaliteit aan de hand van de prestatie indicatoren. We beheersen hiermee uw risico’s en optimaliseren zo uw exploitatie. Het staat u vanzelfsprekend ook vrij zelf prestatiemetingen uit te (laten) voeren.

lees meer…

Klanttevredenheid

Opdrachtgevers: 7,8 (4e kwartaal 2022)
Bewoners: 8,3 (4e kwartaal 2022)
lees verder...


Werken bij Ariëns?

Twitter Twitter