RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN •
ARIËNS KLANTWAARDE SYSTEEM •
INK MODEL •
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN •
LEAN •
CRADLE TO CRADLE •
INVESTERING ONDERHOUD •
DAGELIJKS ONDERHOUD •
PLANMATIG ONDERHOUD •
GPS ONDERHOUD •
FSC •
VGO •
PKVW •
VCA •
NEN 2767 •
ONDERHOUDNL TOTAAL •
ONE PIECE FLOW •
24 UURS MELDKAMER •
AH COATING •
AJ RENOVATIEKOZIJN •
SCHILDERWERK •
TIMMERWERK •
STUC- EN SPECIEWERK •
BADKAMERS •
TOILETTEN •
KEUKENS •
DAKEN •
HWA •
SPOUW- GEVEL- VLOER- EN DAKISOLATIE •
HOUT- EN BETONROTHERSTEL •
BEGLAZING EN GLASHERSTEL •
WANDAFWERKING •
BESTRATING •
BRANDWERENDE VOORZIENINGEN •

Klanttevredenheid
hoog in het vaandel

Klanttevredenheid begint natuurlijk met het streven naar zo min mogelijk overlast. Sinds jaar en dag zijn we gewend te werken in bewoonde en in gebruik zijnde omgevingen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we de impact van onze aanwezigheid op bewoners en gebruikers heel goed kennen. Daardoor slagen we er steeds beter in de directe en indirecte overlast voor hen tot een minimum te beperken.

Directe overlast

De directe overlast tijdens de uitvoering zoals (mogelijke) inbreuk op privacy, herrie en stof, verstoring van de agenda, beperkte bereikbaarheid van het pand, pakken we succesvol aan door de inzet van lean technieken, zoals ultra korte doorlooptijden en een optimale samenspraak met bewoners en gebruikers. Door hen tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden invloed op de maatregelen en de planning te geven, verbetert hun woon-/gebruiksbeleving en dalen de kosten.

We beperken ook de ‘indirecte’ overlast

De beperking van de ‘indirecte overlast’ is een wezenlijk onderdeel van onze onderhoudsplannen. Daarmee gaan we zaken als hoge energiekosten, verspilling van grondstoffen, onveiligheid en CO2 uitstoot te lijf door de toepassing van het gedachtengoed van Cradle to Cradle (C2C), Forest Stewardship Council (FSC), de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA), PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Een belangrijk voorbeeld hiervan is Social Return Nijmegen, een initiatief dat door Ariëns ondersteund wordt.

We meten bewoners/gebruikerstevredenheid

Ariëns – Partner in vastgoedonderhoud hecht grote waarde aan het oordeel van bewoners, gebruikers en opdrachtgevers. Op onze projecten wordt gedurende en na afloop van onze werkzaamheden een enquête uitgedeeld. Deze enquête bestaat uit een twintigtal vragen aan bewoners en gebruikers over de mate waarin ze tevreden zijn over verschillende aspecten van de uitvoering van de werkzaamheden. Het formulier besluit met de vraag een rapportcijfer te geven voor Ariëns – Partner in vastgoedonderhoud. U als opdrachtgever heeft inzage in deze formulieren. Bovendien publiceren we de ‘rapportcijfers’ op deze website. Deze cijfers worden wekelijks bijgewerkt.

We meten opdrachtgeverstevredenheid

Om de tevredenheid van onze opdrachtgevers te meten interviewen wij hen gemiddeld eenmaal per jaar. De vragen zijn dezelfde als die gebruikt worden door de Kiwa in verband met de audit voor het VGO keurmerk. Ook deze ‘rapportcijfers’ publiceren wij op deze website.

lees meer…

 

 

Klanttevredenheid

Opdrachtgevers: 7,8 (4e kwartaal 2022)
Bewoners: 8,3 (4e kwartaal 2022)
lees verder...


Werken bij Ariëns?

Ariëns op twitter

Twitter Twitter