RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN •
ARIËNS KLANTWAARDE SYSTEEM •
INK MODEL •
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN •
LEAN •
CRADLE TO CRADLE •
INVESTERING ONDERHOUD •
DAGELIJKS ONDERHOUD •
PLANMATIG ONDERHOUD •
GPS ONDERHOUD •
FSC •
VGO •
PKVW •
VCA •
NEN 2767 •
ONDERHOUDNL TOTAAL •
ONE PIECE FLOW •
24 UURS MELDKAMER •
AH COATING •
AJ RENOVATIEKOZIJN •
SCHILDERWERK •
TIMMERWERK •
STUC- EN SPECIEWERK •
BADKAMERS •
TOILETTEN •
KEUKENS •
DAKEN •
HWA •
SPOUW- GEVEL- VLOER- EN DAKISOLATIE •
HOUT- EN BETONROTHERSTEL •
BEGLAZING EN GLASHERSTEL •
WANDAFWERKING •
BESTRATING •
BRANDWERENDE VOORZIENINGEN •

Databank degradatie
Een unieke ‘koffer’ met ervaring

Om kwaliteit aantoonbaar te leveren vinden er op diverse momenten keuringen plaats: de aanvangskeuring (ca. zes weken na gereedkomen van het werk), de periodieke keuring gedurende de looptijd van de onderhoudscyclus en de eindkeuring op het eind van de onderhoudscyclus. Deze keuringen geven meteen aan of er voldaan is aan de gestelde eisen.

Historie

De uitkomsten van deze keuringen slaan wij sinds enkele jaren op in een databank. Hierbij worden gegevens van de bouwonderdelen vastgelegd zoals de positie, de ligging, de materiaalsoort, de kleurgroep, belasting e.d. Ook de historie wordt hierin meegenomen: wanneer heeft het laatste onderhoud plaatsgevonden, door wie is het uitgevoerd (kwaliteit verantwoordelijke) welke maatregel is uitgevoerd, welke materialen zijn toegepast enz.

Deze gegevens worden dermate gestandaardiseerd ingevoerd dat er, ook over langere periodes, goede vergelijkingen te trekken zijn. Op deze manier kunnen we onderbouwd en op de praktijk gestoelde keuzes maken.

 

Klanttevredenheid

Opdrachtgevers: 7,8 (4e kwartaal 2022)
Bewoners: 8,3 (4e kwartaal 2022)
lees verder...


Werken bij Ariëns?

Twitter Twitter