RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN •
ARIËNS KLANTWAARDE SYSTEEM •
INK MODEL •
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN •
LEAN •
CRADLE TO CRADLE •
INVESTERING ONDERHOUD •
DAGELIJKS ONDERHOUD •
PLANMATIG ONDERHOUD •
GPS ONDERHOUD •
FSC •
VGO •
PKVW •
VCA •
NEN 2767 •
ONDERHOUDNL TOTAAL •
ONE PIECE FLOW •
24 UURS MELDKAMER •
AH COATING •
AJ RENOVATIEKOZIJN •
SCHILDERWERK •
TIMMERWERK •
STUC- EN SPECIEWERK •
BADKAMERS •
TOILETTEN •
KEUKENS •
DAKEN •
HWA •
SPOUW- GEVEL- VLOER- EN DAKISOLATIE •
HOUT- EN BETONROTHERSTEL •
BEGLAZING EN GLASHERSTEL •
WANDAFWERKING •
BESTRATING •
BRANDWERENDE VOORZIENINGEN •

Opname en inventarisatie
Van rolmaat tot digitale scan

Laagdiktemeter

De meeste metingen voeren we zelf uit. Laagdikte is een belangrijke voorwaarde voor duurzaam schilderwerk. Om deze te vast te stellen meten we tijdens de werkzaamheden de natte laagdikte. Van droge verfsystemen meten we de laagdikte met een zogenaamd PIG instrument of door een coup te slaan en deze onder de microscoop te leggen.

Glansgraad

De glansgraad is een goede indicator van de staat van degradatie waarin een verflaag verkeert. Door de gemeten glansgraad te vergelijken met de door de fabrikant voorspelde degradatie is met redelijke zekerheid te voorspellen hoelang het systeem nog meegaat en daarmee voldoet aan de verwachtingen. Deze metingen worden uitgevoerd met een glansgraadmeter die een laserstraal onder een hoek van 60 graden in een spiegel laat reflecteren. De gemeten lichtsterkte is afhankelijk van de glans van het verfsysteem.

Relatieve houtvocht gehalte

Als de relatieve vochtigheid van houten gevelelementen niet hoger dan 20% is, kan hout niet rotten. Om houtreparaties uit te voeren en deugdelijk een verfsysteem aan te brengen dient deze vochtigheidsgraad dan ook niet boven de 20% uit te komen. Om deze waarden vast te stellen gebruiken we een non-destructieve houtvochtmeter. Hierbij wordt het verfsysteem en het hout niet beschadigd. De meting is evenwel wat minder nauwkeurig. Om tot een nauwkeurige meting te komen gebruiken we een meter met een ramelektrode. Deze wordt tot 7 cm diep het hout in gedreven om dicht bij de glaslijn het vochtgehalte te meten. Hieronder foto’s van een ram elektrode en een non-destructieve meting.

Datalogger klimatologische omstandigheden met gsm module

Verf kan niet onder alle klimatologische omstandigheden aangebracht worden. De temperatuur van de ondergrond en de lucht en de luchtvochtigheid zijn van cruciaal belang. Daarom vinden er tijdens de werkzaamheden regelmatig metingen plaats. Dat kan met een handmeter of met een datalogger die 24/7 de klimatologische omstandigheden op het project zelf vastlegt. Deze gegevens kunnen dan op de PC uitgelezen worden. Tevens is de datalogger uitgerust met een gsm module die de vaklieden (en u) een telefonische melding kan geven op het moment dat er niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden waaronder geschilderd kan worden.

Hardheid voegwerk

De hardheid van voegwerk is bepalend voor de kwaliteit van het metselwerk. Als de hardheid van de voegen van normaal metselwerk onder de VH 25 komt, vindt er teveel indringing van vocht plaats met de ongewenste gevolgen dat er vorstschade e.d. op kan treden wat weer invloed heeft op het samenhang van het metselwerk. Deze voegenhardheid meten we met een zogenaamde Schmidthammer.

Warmtebeeld camera

Om de thermische eigenschappen of -prestaties van bouwdelen als gevels, daken, kozijnen e.d. goed in kaart te brengen en vast te leggen, gebruiken we de warmtebeeld camera. Deze maakt infrarood foto’s met temperatuurinformatie van iedere pixel. De nauwkeurigheid hiervan is dermate groot dat temperatuurverschillen duidelijk in beeld gebracht worden. Naast de infraroodfoto maakt de camera ook een ‘normale’ digitale foto en combineert deze slim met de infraroodfoto. Dit verhoogt de leesbaarheid en de informatiewaarde van de beelden. De warmtebeeld camera is ook een handig hulpmiddel voor het opsporen van vocht in de bouwdelen en kan daarmee helpen de oorzaken en gevolgen van lekkages beter in kaart te brengen.

Energie manager

Energiebeheersing is een belangrijk item geworden in de wereld van de renovatie. Daarbij wordt gewerkt met ramingen, voorspellingen en verwachtingen op het gebied van het verbruik van energie. Een belangrijke factor is dit geheel is de betrokkenheid van de bewoner. Het idee ontstond om het verbruik van gas, water en elektra van alle typen meters realtime in kaart te brengen en af te zetten tegen de voorschotbedragen die betaald moeten worden. De bestaande energie manager systemen voldeden niet aan deze vraag. Ariëns is in 2013 gezocht naar een softwareontwikkelaar om hiervoor een app te (laten) ontwikkelen. We zijn daarbij uitgekomen bij een bedrijf dat de sporen verdient heeft door ook succesvol innoverende softwaresystemen te maken voor bedrijven als Prorail en ASML. Zij zijn op dit moment een werkend prototype uit aan het zetten voor een pilot project. De verwachting is dat we eind 2014 met dit systeem de markt op gaan.

lees meer…

Klanttevredenheid

Opdrachtgevers: 7,8 (4e kwartaal 2022)
Bewoners: 8,3 (4e kwartaal 2022)
lees verder...


Werken bij Ariëns?

Ariëns op twitter

Twitter Twitter