RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN •
ARIËNS KLANTWAARDE SYSTEEM •
INK MODEL •
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN •
LEAN •
CRADLE TO CRADLE •
INVESTERING ONDERHOUD •
DAGELIJKS ONDERHOUD •
PLANMATIG ONDERHOUD •
GPS ONDERHOUD •
FSC •
VGO •
PKVW •
VCA •
NEN 2767 •
ONDERHOUDNL TOTAAL •
ONE PIECE FLOW •
24 UURS MELDKAMER •
AH COATING •
AJ RENOVATIEKOZIJN •
SCHILDERWERK •
TIMMERWERK •
STUC- EN SPECIEWERK •
BADKAMERS •
TOILETTEN •
KEUKENS •
DAKEN •
HWA •
SPOUW- GEVEL- VLOER- EN DAKISOLATIE •
HOUT- EN BETONROTHERSTEL •
BEGLAZING EN GLASHERSTEL •
WANDAFWERKING •
BESTRATING •
BRANDWERENDE VOORZIENINGEN •

Vertrouwen in heldere afspraken
Resultaatgericht samenwerken

Ariëns – Partner in Vastgoedonderhoud werkt volgens het principe van resultaatgerichte samenwerking. Deze werkwijze heeft een aantal grote voordelen, waarvan met name de significante kostenbesparingen het meest in het oog springen.

Meetbare kwaliteit

Door onze jarenlange onderhoudsexpertise weten we dat een slimmere aanpak de onderhoudskosten met wel 20 tot 40% kunnen reduceren. Slimmer, door in het voortraject nauwkeurig het gewenste kwaliteitsniveau te bepalen, het werk gedetailleerd in kaart te brengen, de omstandigheden en conditie van de bouwdelen te analyseren en op basis daarvan uitgekiende onderhoudsscenario’s te ontwerpen. Door in de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden lean-methodieken toe te passen worden ook in die fasen de maximale besparingen behaald. Leidend principe daarbij is het leveren van de afgesproken (meetbare) kwaliteit.

We doen het samen

Resultaatgericht samenwerken vergt van alle betrokkenen een andere rolinvulling dan ze misschien vanuit de traditie gewend zijn. Voor de opdrachtgever betekent het bijvoorbeeld niet meer (in een bestek) beschrijven welke werkzaamheden gedaan moeten worden, maar slechts vastleggen wat het gewenste resultaat is. Wij vertalen deze eisen naar technische en organisatorische oplossingen en verplichten ons dit kwaliteitsniveau te realiseren. En wel tegen de laagste kosten.

Wat is daar nu zo nieuw of anders aan? In het verleden had de opdrachtnemer toch ook een duidelijke inspanningsverplichting? Dat klopt, maar die verplichting bestond er slechts uit dat de opdrachtnemer precies moest doen wat in een bestek voorgeschreven was. Of dat ook tot het gewenste resultaat leidde, was helaas niet zijn verantwoordelijkheid. Bij resultaatgericht samenwerken is dat nou juist wel het geval. Dat is de manier waarop we u kunnen ‘ontzorgen’. We denken uitsluitend in termen van het gewenste resultaat en een meetbaar kwaliteitsniveau.

We ‘ontzorgen’ de opdrachtgever

Het grootste verschil van resultaatgericht samenwerken met de traditionele manier van werken is dus dat u het ontwerprisico bij ons neerlegt. Wij verzorgen alle coördinatie, ook met andere specialisten, zodat er geen partijen langs elkaar heen werken er geen overbodig werk wordt gedaan.
Indien nodig werken we samen met (liefst vaste) partners en leveranciers met dezelfde visie, gericht op resultaatgericht werken.

We geloven in partnering. Wij ‘coachen’ onze opdrachtgevers bij het beheer en een planmatige uitvoering van al het onderhoud en streven daarbij naar een optimale transparantie en een open samenwerking. U als opdrachtgever kiest welke van de beheerstaken u zelf wil blijven uitvoeren en welke u aan ons toevertrouwt. We zijn ervan overtuigd dat in deze benadering de beste kansen liggen voor alle betrokken partijen.

lees meer…

 

Klanttevredenheid

Opdrachtgevers: 7,8 (4e kwartaal 2022)
Bewoners: 8,3 (4e kwartaal 2022)
lees verder...


Werken bij Ariëns?

Ariëns op twitter

Twitter Twitter