Over ons

Ariens Nijmegen 2023 9207

Ariëns

 

Elke dag opnieuw werken wij aan een duurzame leefomgeving. Waar we goed in zijn, is omvangrijke onderhoudstrajecten begeleiden en uitvoeren. Vanzelfsprekend tegen de laagst mogelijke kosten en met zo min mogelijk overlast voor bewoners en gebruikers. Dit doen we met zo'n 25 m/v sterk op kantoor en ca.100 man buiten op onze diverse werken. 

Wij werken volgens het principe van Resultaatgericht Samenwerken (RGS). We leveren de vooraf afgesproken, meetbare kwaliteit. Beheerders van vastgoed bieden we de mogelijkheid het beheer en de organisatie van het totale onderhoud van een complex aan onze zorg toe te vertrouwen.

Daarbij kan het gaan om alle vormen van onderhoud zoals service- en mutatie onderhoud (dagelijks onderhoud), planmatig onderhoud en renovaties. Dat geldt voor alle gewenste onderdelen van het gebouw: de gevels, de daken, de terreinen, de installaties, maar ook al het voorkomende binnenonderhoud. 

Hebben we jouw interesse gewekt of wil je meer weten over wat we voor je kunnen betekenen?

Contact
Foto Wim Roefs 3810

Hendriks Bouw en Ontwikkeling en Ariëns

Ariëns Partner in Vastgoedonderhoud maakt sinds 2022 onderdeel uit van Hendriks Bouw en Ontwikkeling uit Oss. 

Hendriks bedenkt, bouwt en beheert en werkt al meer dan 100 jaar aan de wereld van morgen. Het Brabantse familiebedrijf maakt plekken waar mensen fijn wonen, werken, leren en zorgen. Van het ontwikkelen van een gebied tot en met het beheer van installaties: alles onder één dak. Hendriks maakt ’t voor generaties.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Onze leefomgeving is volop in beweging. We worden ouder, zijn met steeds meer mensen, wonen dichter op elkaar, ontdekken nieuwe manieren van werken en leren, en gebruiken steeds meer technologie in ons leven. Bovendien groeit de noodzaak om veel zorgvuldiger met onze aarde om te gaan. Die hebben we immers in bruikleen van toekomstige generaties. Klik hier en kijk met ons mee wat we het afgelopen jaar gedaan hebben op het gebied van MVO.

JDZ8103 Kopiëren

Duurzame leefomgeving voor iedereen

Al die ontwikkelingen vragen om een andere manier van denken en doen. We moeten slim gebruikmaken van de kansen die technologie ons biedt. We willen sociaal bouwen door oog te hebben voor de verscheidenheid aan mensen en hun uiteenlopende behoeften. En we moeten bij alles wat we doen de duurzame keuze maken. Alleen dan dragen we bij aan een duurzame leefomgeving: voor deze generatie én de volgende.

 

Directiebeoordeling en beleidsverklaring 

Download directiebeoordeling 2022
Download beleidsverklaring 

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op