Flexibele overeenkomsten

Flexibele overeenkomsten - een visie voor de lange termijn

Bij een resultaatgerichte samenwerking maak je onderhoudsscenario’s voor de lange termijn. Een langdurige samenwerking is het uitgangspunt, omdat daarin de belangrijkste voordelen te behalen zijn. 

Goede afspraken

Goed onderhoud vraagt om heldere uitgangspunten en duidelijke afspraken. We willen immers tevreden bewoners en gebruikers. En daarnaast het behoud van het overeengekomen kwaliteitsniveau, een daling van het aantal klachten en storingen en de borging van ambities op het gebied van duurzaamheid. Dit vergt korte lijnen met de opdrachtgever. En eenvoudige, flexibele overeenkomsten die in een raamovereenkomst of een aannemingsovereenkomst vastliggen. 

Flexibel meebewegen

Resultaatgericht samenwerken is een dynamisch principe. Dat wil zeggen dat je in een raamovereenkomst een scenario voor de toekomst formuleert met alle voordelen van dien. Maar ook dat je een overeenkomst bijstelt als dat nodig is of als je je wensen tussentijds wilt bijstellen.

Resultaatgericht samenwerken biedt de voordelen van een langetermijnvisie gecombineerd met optimale flexibiliteit.

Zie jij de voordelen ook? 

Neem dan contact met ons op. 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op