Leerlingen | stagiaires

Ariens 2023 8212

Leerlingen | stagiaires

Nieuwe instroom 

De grootste kostenfactor voor onderhoud aan woningen en gebouwen is onderhoud aan het geveltimmerwerk. De behoefte aan vakbekwame schilder- en timmerlieden is mede daardoor onveranderd groot. Daarom bestaat circa 10% van onze vaklieden uit leerlingen die bij ons de juiste kneepjes van het vak leren. 

We werken dan ook nauw samen met diverse opleidingsinstanties. Daarnaast zijn we erkend leerbedrijf én participant van de Schilder^sCool/ROC Nijmegen. Naast leerlingen is er bij ons plaats voor stagiaires van het ROC en het Pro College.

Opleidingstraject

Ariëns kent een eigen opleidingstraject met als doel het binnen 18 maanden opleiden van talentvolle jongeren naar een volwaardig vakmanniveau.

Ariens 2023 7832

Competente kader- en managementmedewerkers

Nieuwe instroom en up-to-date kennis

Naast brede ervaring onderkennen we het grote belang van up-to-date kennis op het gebied van onderhoud aan woningen en gebouwen. Als VGO bedrijf zijn we er ons, in onze rol als vastgoedadviseur, van bewust dat een optimaal kennisniveau essentieel is om onze opdrachtgevers goed te kunnen adviseren en begeleiden in hun keuzes op het gebied van onderhoud en exploitatie. Continu dient er adequaat ingespeeld te worden op de veranderende marktvraag en – omstandigheden.

Onze mensen zijn dan ook breed opgeleid, blijven nieuwsgierig naar de jongste ontwikkelingen en volgen de benodigde trainingen, cursussen en seminars. Ook bezoeken zij beurzen en voorlichtingsmomenten door leveranciers.

Om ook in de toekomst te kunnen bouwen op kundige kader- en managementmedewerkers maken we regelmatig gebruik van stagiaires van de Hogescholen HAN (Arnhem Nijmegen) en HU (Utrecht). Ook zijn wij een erkend Volandis leerbedrijf voor het opleiden van kadermedewerkers in de bouw.

Willemien

Willemien van den Oever

HR adviseur

Wil je bij ons ervaring opdoen? Neem dan contact op.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op