Resultaatgericht samenwerken

Hoe werkt het in de praktijk

De eerste en belangrijkste stap in het afstemmingsproces met de opdrachtgever is het bepalen van het gewenste en passende kwaliteitsniveau. Daarop baseren we de onderhoudsplannen en de kosten voor de komende jaren waar Ariëns garant voor staat.

Wettelijke eisen

Op het gebied van kwaliteit van een gebouw zijn nogal wat (wettelijke) eisen te stellen. Denk aan de veiligheid van een gebouw, zoals brandveiligheid en valbeveiliging, maar ook aan het energieverbruik, exploitatiekosten, duurzaamheid, comfort, toekomstwaarde van het onroerend goed, etc. Vaak betekenen hogere kwaliteitseisen meer kosten. In veel gevallen is de ene kwaliteitseis van invloed op de andere. Kortom, het is niet zo eenvoudig hier de juiste weg in te vinden.

Exploitatie voorspelbaar met Kwaliteit in Balans (KiB)

Om in deze kwaliteitsniveaus de optimale balans te vinden, gebruiken wij bij omvangrijke projecten onze Kwaliteit-in-Balans-module (KiB). In deze module zijn alle relevante (wettelijke) normen en eisen opgenomen zoals het Bouwbesluit, GPR, brandveiligheid e.d.

Elke kwaliteitseis resulteert in een kostenplaatje. Met deze module kun je op de korte én de lange termijn tot op de euro nauwkeurig uitrekenen wat het rendement is bij elke kwaliteitseis.

Ariëns Optimaal-module

Naast de gangbare manier van schilderen gebruiken wij de Ariëns Optimaal-module voor gevelonderhoud. Aan de hand van scenario’s schetsen we welke reële opties je hebt. Hiermee wordt de exploitatie goed voorspelbaar. We komen vaker voor het schilderonderhoud langs waardoor je tot wel 30% op de onderhoudskosten bespaart. Een mooie opsteker is dat het schilderwerk er altijd goed uit ziet. Verder is het duurzamer doordat het minder materiaalgebruik vraagt en ook minder arbeidsuren. 

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op>>

Prestatie-eisen

Met een resultaatgerichte samenwerkingsovereenkomst weet je dus precies wat je exploitatiekosten voor een langere periode zijn. Op die manier blijven onvoorziene bijkomende kosten je bespaard. 

Meetbare kwaliteit

Door onze jarenlange onderhoudsexpertise weten we dat een slimme benadering onderhoudskosten met wel 20 tot 40% reduceert.

Dat doen we als volgt:

  • In het voortraject bepalen we nauwkeurig het gewenste kwaliteitsniveau; 
  • We maken een gedetailleerde analyse van het werk, de omstandigheden en conditie van de bouwdelen;
  • Op basis van de analyse ontwerpen we uitgekiende onderhoudsscenario’s;
  • Met LEAN-technieken behalen we maximale besparingen;
  • Leidend principe is het leveren van de afgesproken, meetbare kwaliteit.

Hebben we jouw interesse gewekt of wil je meer weten over wat we voor je kunnen betekenen?

Contact

Vragen?

Neem gerust contact met ons op