Onderhoud 240 woningen en garages

Foto Malderburcht Klein E1625822690207

Onderhoud 240 woningen en garages complex Malderburcht Nijmegen

Opdrachtgever: Talis

 

Woningcorporatie Talis spant zich zeer in voor het woongenot en de veiligheid van bewoners en wij – als vaste partner van Talis – leveren daar graag een bijdrage aan. Goed onderhoud is immers niet alleen van belang voor het behoud van het gebouw zelf, maar heeft ook betekenis voor de leefbaarheid van de wijk.

De wijk Hatert is een aantal jaren geleden opgefleurd door nieuwe kleurkeuzes van gevels en houtwerk. Hierdoor kregen de wooneenheden een modernere en nieuwere uitstraling. Door deze nu met regelmaat en op de juiste manier te onderhouden, verduurzamen we de woningen. Daarnaast zorgt dit ook voor een prettige uitstraling van de wijk en dat straalt weer af op de omliggende wijken.

Een goed voorbeeld is complex Malderburcht. Daar onderhouden we 10 woonblokken voor Talis en verrichten we, met onze vaklieden en partners, het dakonderhoud, het onderhoud van paden en bestrating en asbestsanering. Verder nemen we brandwerende maatregelen en plaatsen rookmelders. Ook worden de woonblokken én de garages aan de buitenzijde geschilderd.

Door de asbestverwijdering en de brandwerende maatregelen worden de entrees en bergingen van de 10 verschillende woonblokken veiliger. En door het plaatsen van rookmelders in elke woning, voldoet Talis aan de wetgeving die sinds 2022 geldt. 

Over Talis:

Woningcorporatie Talis bouwt, verhuurt en beheert zo’n 14.000 woningen in de regio Nijmegen en Wijchen. Talis zorgt voor passende, betaalbare en toekomstbestendige woningen in goed functionerende wijken, in combinatie met een goede zorg.

Talis heeft zich ten doel gesteld haar woningen op de lange termijn zo duurzaam mogelijk te laten onderhouden met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. Ariëns – Partner in vastgoedonderhoud is een van de partijen waar Talis voor heeft gekozen in deze Resultaatgerichte Samenwerking.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op